Sopimusehdot

SstatzZ Oy:n sopimusehdot

Päivitetty 14.12.2020

1. Yleiset ehdot
Fi.siqbasketball.com ja en.siqbasketball.com SstatzZ Oy:n (Y:2212582-4) markkinapaikkoja. SportIQ on SstatzZ Oy:n aputoiminimi ja SIQ on SstatzZ Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Näitä sopimusehtoja sovelletaan SstatzZ Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. SstatzZ Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa SstatzZ Oy:n markkinapaikalta.

SportIQ ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on SstatzZ Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. SstatzZ Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

2. Asiakas ja tietosuoja
SportIQ toivottaa tervetulleeksi kaikki yksityis- ja yritysasiakkaat. Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja SstatzZ Oy:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu SstatzZ Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. SstatzZ Oy:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa SportIQ, Jauhokuja 3, 00920 Helsinki. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä SstatzZ Oy:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: SportIQ, Jauhokuja 3, 00920 Helsinki. Lisätietoja tietosuojaselosteessa.

Siqbasketball.com-sivustoilla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Siqbasketball.com-sivustolla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Siqbasketball.comin verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa Siqbasketball.com-sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

3. Hinnasto
Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät toimituskustannuksia ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa korjaamme hinnat asiakkaan avoimeen tilaukseen. Toisaalta, jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne alkuperäisellä hinnalla.

SstatzZ Oy tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

4. Toimittaminen
Valmiin tilauksen käsittely pyritään tekemään 48 tunnin sisällä sen vastaanottamisesta. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossamme ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksutapa on hyväksytty.

5. Maksaminen
Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät Siqbasketball.com sivuilta.

Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta yritysmyyntimme kautta. Lisätietoa saat joko sähköpostilla osoitteesta sales@sportiq.xyz.

6. Palauttaminen

Tuotteidemme palautusoikeus on 14 päivää.

Tuotteet voi palauttaa postin maksuttomalla asiakaspalautuksella. SportIQ vastaa palautuskustannuksista Suomessa, kun palautus on tehty sen ohjeiden mukaisesti Postin asiakaspalautuspalvelun kautta. Palauttaessasi sinun tulee olla ennakkoon yhteydessä asiakaspalveluumme sähköpostilla.

Sinulla on oikeus tutustua tuotteeseen ja käyttää sitä kahden viikon ajan. Suosittelemme huolehtimaan tuotteesta ja sen mukana toimitettavista tarvikkeista, ohjeista ja tietenkin tuotepakkauksesta, kunnes olet päättänyt pitää tuotteen. Ostaja vastaa lain mukaisesti arvon alentumisesta, jos hän on ottanut tuotteen käyttöön.

Pyydämme sinua säilyttämään kaikki asiakaspalautukseen liittyvät dokumentit huolellisesti, kunnes olet saanut tiedon palautuksen vastaanottamisesta.

Palautusoikeuden rajoitukset määräytyvät kuluttajansuojalain 6. luvun 16 mukaisesti.

Palvelutuotteilla tai digitaalisella sisällöllä ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta.

Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti.
SportIQ palauttaa asiakkaalle kaikki asiakkaalta saadut suoritukset koskien palautettuja tuotteita, myös mahdolliset toimituskustannukset, viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua siitä kun yhtiö on saanut palautetut tuotteet takaisin tai kunnes asiakas on todisteellisella tavalla osoittanut lähettäneensä tuotteet takaisin. SportIQ suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jolla asiakas on maksanut tilauksen, ellei asiakas ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, ettei asiakkaalle aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Pankkinapilla maksettujen tilauksien osalta asiakkaan tulee ilmoittaa pankkitilinsä, että palautus voidaan suorittaa.

7. Takuu, tuki ja virhevastuu
Takuu määräytyy SstatzZ Oy:n määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Olet velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuu kattaa pääsääntöisesti ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Takuu ei kata käytöstä johtuvaa kulumista, käyttövirheitä tai ulkopuolisten esineiden aiheuttamia vahinkoja.

Takuukorjaus tehdään takuuehtojemme mukaisesti.

Tuotteillemme myönnetään kuluttajasuojalain mukainen kuuden kuukauden virhevastuu ja mahdollisesti pidempi tuotekohtaisesti määritelty takuu. Virheellinen tuote ensisijaisesti korjataan huoltamalla takuun alaiset virheet. Jos korjaaminen ei ole mahdollista tai siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia, tuote vaihdetaan uuteen tai tuotteen kauppahinta palautetaan asiakkaalle.

Huoltoaika-arvio on noin 10-15 arkipäivää. 

Aiheettoman huoltokäynnin kustannukset peritään kokonaisuudessaan sinulta, jos tuote on toimitettu selvästi aiheetta takuuhuoltoon. SstatzZ Oy ei ole vastuussa ostajan toimista aiheutuneista vahingoista. Aiheettoman huollon kuluina peritään  SstatzZ Oy:lle aiheutuneet kustannukset.

Huoltomme säilyttää tuotteita kolme (3) kuukautta asiakkaalle huollon/työn valmistumisesta toimitetun ilmoituksen jälkeen. Tämän jälkeen tuote kierrätetään. (Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine)

SstatzZ Oy vastaa tuotteiden lakisääteisestä virhevastuusta, kun tuotteen takuu on päättynyt tai takuuta ei ole myönnetty. Lisätietoa saat sähköpostilla osoitteesta info@sportiq.xyz.

SstatzZ Oy ottaa vastaan myymänsä tuotteet kierrätykseen. Voit toimittaa tuotteet kierrätyksen tuomalla tuotteen osoitteeseen SportIQ, Jauhokuja 3, 00920, Helsinki.

SstatzZ Oy:n asiakaspalvelu antaa tarvittaessa lisää ohjeita tuotteen kierrätystä varten.

8. Reklamaatio
Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. SstatzZ Oy pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen info@sportiq.xyz tai kirjeenä Helsingin toimipisteeseen. Verkkosivulla on mahdollisuus jättää asiakaspalautetta.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen SstatzZ Oy:tä vastaan joko SstatzZ Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään SstatzZ Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

9. Yritysasiakkaiden lisäehdot
SportIQ ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. SstatzZ Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Yrityskäyttöön hankitun laitteen takuuaika määräytyy takuuehtojemme mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa SstatzZ Oy:n vastuun. Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamiseksi päättää takuun ja myyjän vastuun.

Huoltomme säilyttää tuotteita kolme (3) kuukautta asiakkaalle huollon/työn valmistumisesta toimitetun ilmoituksen jälkeen. Tämän jälkeen tuote kierrätetään.

SstatzZ Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. SstatzZ Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti SstatzZ Oy:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa SstatzZ Oy:n sopimusehtojen kanssa.

SstatzZ Oy
Jauhokuja 3
00920 Helsinki
Y-tunnus: 2212582-4